Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

1. Piekrišana noteikumiem

Izmantojot "V-Works" tīmekļa vietni un pakalpojumus ("Pakalpojums"), ko nodrošina V-Works SIA (Reģ.nr. LV44103103286), jeb V-Works, jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus ("Pakalpojuma sniegšanas noteikumi").

2. Maksājumi un maksas

V-Works un maksājoša klienta līgumattiecības nosaka V-Works distances līgums

Distances līgums un atteikuma tiesības

SIA V-Works (reģ. nr. LV44103103286), juridiskā adrese ''Namdari, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220,  tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu V-Works interneta mājas lapā un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Piegādātājs apņemas sniegt Pasūtītājam  pakalpojumus, turpmāk tekstā saukti Pakalpojums, pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma.

1. Piegādes un samaksas kārtība

 1. Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši V-Works tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.
 2. Maksājumus var veikt internetā ar Kredīt karti, Bankas pārskaitījumu un PayPal. Pasūtītājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.
 3. Pasūtītājam pie Pakalpojuma cenas automātiski tiek pieskaitīts PVN, kas skaidri tiek parādīts rēķinā pirms interneta maksājuma veikšanas. 

Apmaksa internetā

 1. Ja apmaksu veiksiet ar Bankas pārskaitījuma metodi, tad normatīvajiem aktiem atbilstošs gala rēķins būs pieejams pirms samaksas veiksanas. To saglabāt PDF formātā var izvēloties Print esošo dokumentu. 
 2. Ja apmaksa veikta ar PayPal, tad rēķins tiks automatiski pārvietots uz PayPal maksāšanas kontu.

Apmaksa ar pārskaitījumu

 1. Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu ar pārskaitījumu, Piegādātājs automātiski sagatavo un Pasūtītājam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu avansa rēķinu, kas ir šī distances līguma neatņemama sastāvdaļa. Avansa rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
 2. Piegādātājs nosūta Pasūtītājam avansa rēķinā norādīto produktu,  tiklīdz Piegādātājs ir saņēmis samaksu atbilstoši avansa rēķinam.
 3. Apmaksājot avansa rēķinu, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī distances līguma nosacījumiem, piekrīt tiem un vēlas pasūtīt un saņemt avansa rēķinā norādīto Pakalpojumu.
 4. Pēc avansa apmaksas saņemšanas, pasūtītājam elektroniski tiek nosūtīts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem sagatavots gala rēķins.

2. Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

 1. Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī pasūtījuma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no pasūtījuma saņemšanas dienas.
 2. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta uz v-works@inbox.lv pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

 1. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Piegādātājs pārtrauc līguma izpildi un Patērētājs apmaksā preces atgriesanas sūtīšanas izmaksas.

Naudas atmaksas kārtība

 1. Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, atskaitot tās izmaksas, kas saskaņā ar šo līgumu jāsedz Pasūtītājam. Piegādātājs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs.

3. Piegādātāja kontaktinformācija

Piegādātāja kontaktinformācija ir atrodama šajā mājas lapā:

http://www.v-works.lv/kontakti/

V-Works SIA

0
SIA V-Works
Reģistrācijas Nr. 44103103286
Adrese: ''Namdari'', Kocēnu Pagasts,
 Kocēnu Novads, LV-4220, Latvija
Ē-pasts: infovroller@gmail.com
Tel.: +37129388633

Copyright © 2018 V-Works All Rights Reserved

 .